• 001-1
 • 002-1
 • 010-1
 • 009
 • 012-1
 • 011-1
 • 009-1
 • 008-1
 • 006-1
 • 004-1

ПРОГРАМ РАДА ЕКО - ШКОЛЕ

Лучани, 2.09.2019. год.

СРЕДЊА ШКОЛА ,, ДРАГАЧЕВО“, ОДЕЉЕЊЕ У ЛУЧАНИМА 

ЕКО-ШКОЛА: УЧЕНИЦИ ЗА ЗДРАВИЈЕ ОКРУЖЕЊЕ

Наша школа је део великог међународног пројекта Еко-школа, који је покренула Фондација за едукацију у области заштите животне средине (ФЕЕ), која за циљ има да кроз образовање укључи и охрабри људе да активно учествују у очувању и унапређивању квалитета животне средине.Овај пројекат у нашој земљи спроводи се под покровитељством организације Амбасадори одрживог развоја и животне средине, а широм света укључује више од 12 милиона ученика и студената у 58 земаља.  

У ЧЕМУ ЈЕ ЗНАЧАЈ ЕКО-ШКОЛЕ?

Подижући степен информисаности кроз едукацију, наша школа  својим ученицима пружа неопходна знања о потреби заштите животне средине. Примењујући постојеће технике и истражујући нове, иновативне приступе, ученици се подстичу да једноставним, свакодневним акцијама допринесу очувању природних ресурса. Области којима се баве еко-школе укључују подизање свести о климатским променама, очувању флоре и фауне, ефикасном коришћењу енергије, утицају отпада и значају рециклаже, проналажењу алтернативних начина за транспорт, важности очувања водених ресурса као и о глобалним последицама личних поступака.

УВОД 

природне карактеристикересурси, социјална структура и структура запослених

Средња школа ,, Драгачево“, одељење у Лучанима налази се у Лучанима, у улици Вука Караџића б.б.  Приградски положај, углавном ниска градња породичних кућа и специфична социјална структура становништва, дају посебан печат нашој школи. У непосредној близини налази се Основна школа ,,Милан Благојевић“,  предшколска установа „ Наша Радост“ као и спортски терени „ Младост“. Такође, у близини школе налази се Бјеличка река. У окружењу су планине Овчар, Каблар и Јелица, што чини положај наше школе, још интересантнијим. Оно што је посебно вредно, је близина великог броја манастира у Овчарско-кабларској клисури, по њима и по самој природи цео крај добио је у народу име Српска Света гора.  Клисура је једна од најлепших у Србији, усечена у планински масив, између планина Овчара и Каблара, састављена од шкриљаца, али има и благе нагибе са шумовитим заравнима. Настава у нашој школи одвија се у једној смени, у објекту са великим, школским двориштем. Око школе налази се жива ограда, а у оквиру школског дворишта налази се игралиште и полигон. У делу дворишта окренутог према градском путу,  налазе се засади зимзеленог дрвећа (бор и смрека), док сe са источне стране дворишта, налази дрворед платана. У  дворишту има и украсног, листопадног дрвећа, попут јапанске трешње и др. Школа има адекватне просторне могућности и води се рачуна о континуираном опремању школе савременим наставним средствима. Омогућен је сталан приступ Интернету (дигитална учионица и канцеларије). Наставници  похађају  стручне  семинаре.   

Еколошки проблеми с којима се школа суочава су: непоштовање еколошких правила, загађеност ваздуха као последица близине индустријског дела града, загађеност и неуређеност речне обале Бјеличке реке, као и потока, у непосредној близини школе.

ВИЗИЈА И ОПШТИ ЦИЉЕВИ 

На основу стратешких циљева у области животне средине, наша школа, има визију да се:

- унапреди животна средина у оквиру школе и њеног окружења уз очување културних и урбаних вредности,

- развије свест ученика, запослених, родитеља, као и локалне заједнице, о значају очувања и унапређења      животне средине уз спремност за сопствено учешће у том процесу. 

У складу са визијом, утврђени су општи циљеви плана рада Еко одбора. Општи циљеви су: 

- унапредити организацију ваннаставних активности и еколошке секције у нашој школи;

-допринети повећању свести о значају заштите животне средине кроз организовање акција;

- реализацијом Програма допринети већем  укључивање  заинтересованих страна у живот и рад школе;

Специфични циљеви Програма Еко-школе:

- Мотивисање и подстицање ученика, радника школе, родитеља и локалне заједнице за активније учешће у акцијама које организује еколошка секција наше школе;

- Уређење школског дворишта;

- Уређење еколошког кутка;

Наша школа је дана 18.11.2015. године добила потврду о укључивању у међународни Програм Еко- школе. Еко одбор је основан 25.11.2015. године. О укључивању у међународни Програм Еко-школа јавност је обавештена, путем локалних медија и школског сајта. 

ЧЛАНОВИ ЕКО ОДБОРА 

Чланови Еко-одбора  су:

Ангелина Јовашевић (руководилац одељења школе у Лучанима), Ивана Стојановић, Марија Стамболић (представник локалне заједнице), Милош Бошковић (представник ЈКП „Комуналац“) , Мирослав Котлајић (представник родитеља), Зорица Славковић (проф.биологије), Станка Теодоровић ( професор технолошке групе предмета) Мирјана Ковачевић ( комунални инспектор) Милан Мијаиловић ( представник организације ,, Лучани у срцу“ ) Рада Тановић, Слађана Луковић( помоћне раднице ) Марија Сарван ( помоћни наставник ) Ана Радуловић, Милица Котлајић, Милица Стојић, Јелена Полић ( представници ученика ). 

Координатор за спровођење Програма Еко-школе је Ангелина Јовашевић. 

ОПИС ЗАДУЖЕЊА ЧЛАНОВА ЕКО ОДБОРА

Сваки професор ће у програму свог предмета/подручја издвојити наставне јединице које се односе на реализацију програма Еко-школе. Зависно од предмета, број наставних јединица је различит, али сви морају дати свој допринос. Уколико се изабраној теми деловања посвети део наставног часа (уводни део или понављање на крају часа) то се посебно означава у дневнику рада. Уз попис наставних јединица по предметима, документацији се прилаже и узорак припрема. Потребно је на нивоу школе договорити начин означавања ових наставних јединица у дневнику рада. Означавање је једнообразно за све наставнике. Документацији се прилаже и копија једне странице дневника рада предметне наставе са означеним садржајима. Координатор Еко-школе- редовно ажурирање сајта.

ЕКО-ПАТРОЛЕ  - групе ученика (чланови еколошке секције) задужене за контролу и праћење рада на одређеној теми и/или појединим параметрима. Они „надгледају“ поступање осталих ученика, али и одраслих и о томе воде своје белешке ( у посебне свеске, табеле, листе, на огласној табли). Укупан број чланова еколошке патроле биће до 20.

Праћење стања – прати се и оцењује да ли су остварени циљеви, бележи се сваки успешан поступак и предлажу поступци за нерешене проблеме (води се ОБАВЕЗНО Еко-дневник, израђује фото-документација, видео записи, постављају изложбе приликом Дана Еко-школе - Пројектног дана, итд.)

Представници локалне заједнице, јавних предузећа, родитељи (заједничке радионице, акције) + сарадња са медијима – о укључивању у програм и свим предузетим активностима потребно је обавештавати локалне и дневне медије. Позвати представнике штампе да дођу у школу и разговарају са ученицима, наставницима и родитељима, представницима јавних предузећа или локалне заједнице који су чланови Еко-одбора. Обавестити и локалне радио и ТВ станице, нарочито за време Пројектног дана или организовања пригодних акција у месту. 

ОЦЕНА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Обиласком санитарних просторија утврђено је да је најјачи притисак прилагођен на „сасвим довољан“. Уграђене су славине на притисак и славине се брзо поправљају ако капљу. Славине и бојлери су добро изоловани, славине су добро затегнуте и вода је довољно топла за прање руку. Зграде имају таванску изолацију, прозори су заштићени од продувавања, прозорска стакла су двострука. Прозори се редовно чисте. Спољна врата су заштићена од продувавања. Двослојни зидови немају изолацију. Иза радијатора нису постављене рефлектирајуће плоче и не постоје полице којима би се топлота усмеравала у собе. Штедљиве сијалице се делимично користе. Површине зидова обојене су светлим бојама. У појединим, учионицама су постављени топли подови. У празним просторијама увек се гаси светло и опрема ван употребе се искључује. Обиласком школског дворишта утврђено је да школа има довољно малих канти за одлагање отпада, довољан број контејнера, канте за селективно одлагање отпада. Школа има јасно разрађену политику поступања са отпадом. Све посуде за одлагање отпада постављене су на правим местима. Папир се одлаже у одговорајуће корпе, а затим даље прослеђује на рециклажу.Такође, отпадно стакло из хемијских лабораторија, одлаже се на одговарајућа места (корпе). Школа има своју компострану, али је тренутно не користи.

 

 

 

Претрага СајтаЗашто уписати школу у Гучи / Лучанима?

 • Стручан кадар уз спој искуства и младости
 • Добри међуљудски односи засновани на међусобном поштовању и поверењу
 • Изузетна сарадња са локалном заједницом
 • Рад у једној смени
 • Опремљеност школе савременим наставним средствима за образовне профиле
 • Разноврсност ваннаставних активности и такмичења
 • Могућност стипендирања талентованих ученика
 • Помоћ ученицима при упису на факултете
 • Сарадња са ученицима и родитељима
 • Хуманитарне акције у школи и ван школе
 • Награђивање најбољих ученика и одељења (излети, екскурзије…)
 • Добра организација ђачког парламента
 • Едукација ученика путем семинара и обука (летње школе, кампови, трибине и предавања) 

 

 

Контакт

Школа у Гучи: 032/854-144
Школа у Лучанима: 032/817-531

Секретар: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Joomla! Debug Console

Сесија

Информације профила

Искоришћеност меморије

Упити базе података